Junior Engineer

Gorinchem, NLD
Apply

At Fluor, we are proud to design and build projects and careers. This requires teams that are as unique as the projects we execute. We are committed to fostering a work environment that embraces Diversity, Equity, and Inclusion (DE&I) for all so our employees and stakeholders benefit from the creative solutions derived as a result of embracing differences.

Job Description:

Fluor Infrastructure B.V. is onderdeel van Fluor Corporation, een wereldwijd opererende organisatie met meer dan 45.000 medewerkers. Fluor bedient vele industrieën - Infrastructuur, maar bijvoorbeeld ook Energy & Chemicals, Advanced Technology & Life Sciences.

Fluor Infrastructure richt zich op het managen van grote infraprojecten en het daarbij beheersen van risico's, tijd, geld en kwaliteit. Vaak werken we in consortiumverband, in nauwe samenwerking met onze partners. Onze impact op de projecten is vanwege onze centrale en integrale rol groot.

Wij zijn voor ons team op zoek naar een Junior Engineer.

DOEL VAN DE FUNCTIE

• Maken van ontwerpplannen en bouwkundige ontwerpen en tekeningen voor het (deel)ontwerp.

RESULTAATGEBIEDEN

• Ontwerpen van tekeningen en bewaken van (de planning van) bouwkundige tekeningen, conform voorgeschreven normen en voorschriften.

• Toetsen van gemaakte plannen aan tenderontwerp, overige ontwerpen binnen het project en van toepassing zijnde voorschriften.

• Maken van wijzigingsprojecten van lay-outs en werktekeningen.

• Schrijven van een toelichting op de gemaakte plannen.

• Uitwerken van projecten in projectteams.

• Controleren stukken van derden en hierover overleggen met ontwerpleider en hoofdontwerper.

• Eventuele taken als port engineering.

• Overige tot de functie behorende en opgedragen werkzaamheden.

Job ID: 145755BR

City: Gorinchem

State: *TBD

Country: Netherlands

We are an equal opportunity employer that recognizes the value of a diverse workforce. All qualified individuals will receive consideration for employment without regard to race, color, age, sex, sexual orientation, gender identity, religion, national origin, disability, veteran status, genetic information, or any other criteria protected by governing law.