Assistant Contract Manager

Gorinchem, NLD
Apply

At Fluor, we are proud to design and build projects and careers. This requires teams that are as unique as the projects we execute. We are committed to fostering a work environment that embraces Diversity, Equity, and Inclusion (DE&I) for all so our employees and stakeholders benefit from the creative solutions derived as a result of embracing differences.

Job Description:

Fluor Infrastructure B.V. is onderdeel van Fluor Corporation, een wereldwijd opererende organisatie met meer dan 45.000 medewerkers. Fluor bedient vele industrieën - Infrastructuur, maar bijvoorbeeld ook Energy & Chemicals, Advanced Technology & Life Sciences.

Fluor Infrastructure richt zich op het managen van grote infraprojecten en het daarbij beheersen van risico's, tijd, geld en kwaliteit. Vaak werken we in consortiumverband, in nauwe samenwerking met onze partners. Onze impact op de projecten is vanwege onze centrale en integrale rol groot.

Wij zijn op zoek naar een Assistant Contract Manager.

DOEL VAN DE ROL

• Uitvoeren van taken met betrekking tot het opstellen en beheersen, adviseren en toetsen van contract(en.

RESULTAATGEBIEDEN

• Creëert oplossingen of doet voorstellen tot oplossingen binnen gestelde randvoorwaarden, kaders en eisen t.a.v. vragen in relatie tot contractzaken.

• Assistentie en ondersteuning van de Contractmanager bij diverse onderwerpen zoals contractwijzigingen.

• Neemt deel aan wijzigings-overleggen.

• Maakt onderdeel uit van het contractmanagement en rapporteert aan de Contractmanager.

• Neemt deel aan overleggen met kernteamleden inzake contractuele discussies.

• Adviseert en ondersteunt contractmanagement op het gebied van contractmanagement, juridische dossiers en contractadministratie.

• Adviseert bij het maken van afspraken met combinanten, onderaannemers en legt deze vast in combinatie- en onderaannemings-overeenkomsten. Houdt hierbij rekening met de kaders die in de wetgeving zijn opgenomen, zodat de afspraken voor alle partijen duidelijk zijn en er juridische consequenties aan verbonden kunnen worden.

• Wikkelt wijzigingsprocessen tijdig, juist en succesvol af.

• Ondersteunt bij het (laten) beslechten van geschillen.

• Assisteert bij de vorming en bijhouden van juridische dossiers, het maken van een inschatting van de uitkomsten van de beslechting op basis van jurisprudentie en andere ontwikkelingen.

• Assisteert bij het begeleiden van het proces een schikking, mediation, arbitrage en of rechtspraakprocedures zodat het resultaat voor de onderneming zo gunstig mogelijk is.

• Voert overleg met de Kwaliteitsmanager en beoordeelt of geregistreerde afwijkingen een tekortkoming van de opdrachtnemer betreft.

• Voert taken uit voor de Periodieke Opgave (P.O.).

Job ID: 144397BR

City: Gorinchem

State: South Holland

Country: Netherlands

We are an equal opportunity employer that recognizes the value of a diverse workforce. All qualified individuals will receive consideration for employment without regard to race, color, age, sex, sexual orientation, gender identity, religion, national origin, disability, veteran status, genetic information, or any other criteria protected by governing law.